Wêreldbiddag vir Vroue

posted in: Vroue | 0

Vroue bid vir geringstes

12743560_1549498115361704_3376037454298948091_nDames u word vanjaar uitgenooi na die Wêreldbiddag vir Vroue op Vrydag 4 Maart wat ons hou by die Laerskool Gericke om 7:30 die oggend. Die onderwerp is “Laat die kin
dertjies na my toe kom”. Mammas, oumas en die tannies van die dorp gaan die oggend saam met die kinders deelneem aan die geleentheid wat reg om die wêreld plaasvind. U teenwoordigheid is belangrik om ons kinders se geloof te versterk en die gemeenskap van gelowiges op ‘n heel besondere manier te ervaar. Onthou asb ‘n kollekte wat vir Bybelverspreiding gaan.