Lydenstyd

posted in: Uncategorized | 0

Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus in herinnering roep en daarop reageer in voorbereiding op die Paasfees. Lydenstyd wys by uitstek dat God op ‘n besonderse manier die God van die noodlydende, die arme en die verontregte is en dat Christus in ons werklike nood ingedaal het. Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus; ‘n teken van sy lyding en sterwe. Ook die doringkroon en kanselkleed van somber geskeurde lappe beklemtoon Christus se lyding.Nuwe-identiteit