Hemelvaart, 5 Mei

posted in: Uncategorized | 0

HEMELVAART 05 Mei 2016- MOEDERGEMEENTE
Ons Eredienskommissie het vir Zorada Temmingh genooi om op Hemelvaart, Donderdag 5 Mei om 7 nm., ’n orreluitvoering in ons kerkgebou te doen.
Ons orrel is onlangs opgeknap en is gereed vir groot krane om oopgedraai te word! Ons beplan ’n kort Hemelvaartdiens met oordenking / of tekste en samesang wat dan oorgaan in die
orreluitvoering.
Moedergemeente en Ceresvallei het jaarliks ’n gesamentlike Hemelvaartdiens- hierdie diens is vanjaar by Moedergemeente, maar ons neem vrymoedigheid om ook vir julle te nooi na hierdie uitsonderlike geleentheid.
Ons nooi julle om saam met ons die geleentheid te kom vier!
Daar is nie Toegangsfooie nie, maar ’n toepaslike deurkollekte sal waardeer word om kostes te delg.  MOEDERGEMEENTE
Zorada Temmingh organ