Advent: 1 Desember – 24 Desember 

posted in: Uncategorized | 0

1 Desember – 24 Desember 

 Die woord Advent is afgelei van die Latynse woord adventus wat koms beteken en verwys na Christus se koms en Sy wederkoms.  Gedurende hierdie tyd vier ons God se ingryping in die geskiedenis deur die geboorte van Christus.

Ons vertrou dat God dit wat begin is met Christus se eerste koms sal voltooi met Christus se wederkoms.  Ons sien uit daarna dat God die Bose sal verslaan en die gebrokenheid van hierdie wêreld sal heelmaak.  Advent fokus op die feit dat ons tussen die tye van Christus se eerste koms en Sy wederkoms leef en dit behoort ons leefwyse te bepaal.  Dit is ’n tyd van afwagting en verwagting maar ook ’n tyd om aktief God se liefde in die wêreld uit te leef.

Advent begin op die vierde Sondag voor Kersfees en duur tot en met Oukersaand. Advent is deel van die Kerssiklus en ook die begin van die Kerkjaar.  Die Kerssiklus begin met hoop en afwagting tydens Advent en loop uit op vreugde met Kersfees en sluit af met Epifanie.

Daar is verskeie simbole wat met Advent verbind word, maar die gewildstes is seker die Adventkrans en die Adventkalender.  Die Adventkrans word gevleg of gevorm uit groen blare en takke.  In die sirkel word vier kerse geplaas met ‘n vyfde een in die middel. Die betekenis van die kerse is:

  1. Hoop: Die kers herinner ons aan wie ons is:  draers van hoop aan almal wat gebroke is
  2. Vrede: Die kers herinner ons aan wie ons is:  vredesoekers en vredemakers waar daar gebrokenheid is
  3. Vreugde: Die kers herinner ons aan wie ons is:  draers van blydskap oral waar gebrokenheid vreugde wil vernietig
  4. Liefde: Die kers herinner ons aan wie ons is: verteenwoordigers van Immanuel-God wat die wêreld liefhet.
  5. Die middelste kers word die Christuskers genoem en word op Kersdag aangesteek.

    Die tradisionele kleure wat in Advent gebruik word is pers of koningsblou, ligroos, wit en groen.  Die sirkelvorm van die krans dui op die ewigheid van God en Sy ewigdurende liefde.  Die groen in die krans simboliseer nuwe lewe en groei.  Die lig van die kerse simboliseer die lig van God wat na die wêreld gekom het.  Die vier buitenste kerse simboliseer die vier weke van afwagting voor Kersfees maar ook die vier eeue van afwagting tussen Maleagi en Christus se koms.  Die pers of koningsblou is koninklike kleure en verwys na die majesteit van die Seun van God.  Die ligroos simboliseer vreugde.
    Gesinne kan ’n Adventkrans maak om elke aand aan te steek om die wonderlike hoop en afwagting van hierdie seisoen uit te beeld. Kleiner kinders geniet ook die Adventkalender. Dit neem die vorm aan van ’n groot plakkaat met deurtjies vir al die dae tot Kersfees. Elke aand word ’n volgende deurtjie oopgemaak om ’n prentjie bloot te stel wat ’n verdere deel van die Adventverhaal vertel.