Ceresvallei wil ‘n gemeente wees wat:  

voor die AANGESIG van God leef

mekaar VERSORG en OPBOU, veral in die GELOOF

met INTEGRITEIT, ENTOESIASME en HOOP leef

vir God, ons medemens en die skepping met LIEFDE dien

ons beywer om die EVANGELIE aan ALLE MENSE te bring