Leraar:  Ds Frankie Gerber   tel: 023-312 1437   sel: 071 1712271   epos: frankie@isales.co.za

 

Koster:  Cobus Rossouw sel: 082 977 8369

Orrelis:   Karin Michau  tel:  023-387 0000  sel:  0723476568

 

Kantoor:  Marizelle Louw  tel: 023-312 1602   epos:  ngkceresval@telkomsa.net

Kantoorure:   Maandag – Vrydag:  10:00 – 13:00

 

GEMEENTERAAD

Kliek hier vir besonderhede van die Gemeenteraad

 

RUIMTES

Die gemeente is organisatories verdeel in Ruimtes ( Geografies en Vrye-assosiasie) vir die inskakeling van lidmate.  Lidmate skakel in volgens hulle voorkeur.  Lidmate kan inskakel by ‘n Ruimte in hul geografiese omgewing (ou wyk) of  by ‘n Ruimte volgens ander behoeftes (Vry-assosiasie).  Lees hier verder vir kontakbesonderhede van leiers van die onderskeie Ruimtes.

Vir inskakeling by ‘n Ruimte kan u ook die koördineerders kontak.

Geografies:  Johan du Plessis 073 169 1936

                     Jean Janse van Rensburg 082 776 0838

Vrye-Assosiasie:  Piet Nieuwoudt 082 876 3375

Of kontak die predikant vir meer inligting en inskakeling