Die Kinderbediening vind elke Sondag tydens die erediens in die kerksaal plaas, tensy anders aangedui op die kalender.

Kategese vir finalejaarkatkisante vind weekliks plaas op ‘n tyd gereël met die predikant in die konferensiesaal.

Kategese vir senior leerders(JAM) is na afloop van die erediens in die kerk.

DoopVoornemende doopouers skakel in by doopgesprekke soos met leraar gereël. Hulle registreer een maand voor die doopgesprek by die kerkkantoor. Die doop van babas word beplan word om saam te val met die eerste Sondag van ‘n maand. Raadpleeg die gemeente se almanak vir die datums.

Huwelikke: Paartjies moet vroegtydig met die leraar, kantoor en orrelis reël voordat ‘n datum vasgestel word. Voornemende paartjies skakel in by huweliksvoorbereiding op vasgestelde datums.

Begrafnisse: Reël asb met die leraar voordat u op ‘n tyd besluit. Die betrokke ruimte van die lidmaat wat oorlede is, reël vir tee en toebroodjies na die roudiens.

Koskas: Die gemeente dra twee maal per jaar by tot die voorraad van die koskas.  Persone wat kospakkies benodig skakel met die leraar of die kantoor.  Kontak gerus die kantoor vir ‘n lys van items wat benodig word.

Die Vergeet-my-nietjies is ‘n groep vir senior burgers wat deur vrywilligers in Ceres georganiseer word. Bejaardes word getrakteer op uitstappies en gesellige byeenkomste. Persone ouer as 60 jaar is welkom om aan te sluit teen R30 per jaar. Nuwe lede asook vrywilligers om te help met die organisering kan vir Anene Niewoudt (023-3122718) en Bertha Fourie (023-3162382) kontak.