18 Februarie 2018 Hoe weet ek wat God se wil vir my lewe is?.  Rom 3:14-16

11 Februarie 2018 God se wil en Lyding. 2 Kor 11:21b – 12:10

4 Februarie 2018  Hoe voltrek God Sy wil in die wêreld/ geskiedenis.  Openb 1:22

28 Januarie 2018  Is God se wil in sement gegiet?  Jona 1-4

21 Januarie 2018  Laat u wil geskied.Matt 6:10; Joh 6:38

14 Januarie 2018.  Beplanning moet rekening hou met God.  Jak 4:13-17

Geen preke word vanaf 3 Desember tot 12 Januarie gelaai nie.

26 November 2017  Geloof … die lakmoestoets.  Hebr 11:17-18; Gen 22

9 November 2017  Geloof het Stamina.  Hebr 11:11-16

12 November 2017  Verandering:  Hoe om grense oor te steek.  Hebr 11:8-10

5 November 2017  Die doop waardeur julle nou gered word.  Hebr 11:7; 1 Petr 3:21

28 Oktober 2017  God, my stap-maat.  Hebr 11:5,6

15 Oktober 2017  Offergawes as uitdrukking van geloof.  Hebr 11:4

1 Oktober 2017  Geloof dan is … Hebr 11:1

10 September 2017  Jesus, die Begin en die Voleinder van die geloof.  Hebr 12:1-3

3 September 2017 Christus, Middelaar van ‘n nuwe verbond.  Hebr 8:7; 13: 9-15 (Preek en Bybelstudieriglyn)

28 Augustus 2017  Jesus, Hoëpriester oor die huis van God, is ons Alles-in een Middelaar.  Hebr 10:21

20 Augustus 2017  Jesus is groter as Moses.  Hebr:3:3

13 Augustus 2017 – Jesus is verhewe bo die engele……daarom moet ons gehoor gee ……..Hebr. 1; 2: 1-18

6 Augustus 2017  In Jesus se voetspore.  Fil 2:5-8

21 Mei 2017  Die drieërlei amp van Jesus Christus:  Koning, Priester en Profeet Hand 2:30; Hebr 4:14

7 Mei 2017  Met die doop ontvang die dopeling die Heilige Gees 2 Kor 1:16-24

23 April 2017  Kan mens weer nuut begin en volhoubaar daarop voortgaan.  Neh 9 & 10

26 Maart 2017  Onbaatsugtigheid:  Karaktertrek van ‘n Jesus-volgeling.  Neh 5:14-19

19 Februarie 2017.  Disfunksionele families!  Is daar hoop?  Luk 5:27-32

12 Februarie 2017.  Hoe begelei ek my kind tot geloofsekerheid.  Deutr 6

5 Februarie 2017  ‘n Ouer se droom vir sy kind.  Spreuke 6:20-23

29 Januarie 2017 Struikelblokke in die weg van ‘n visie Neh 4

22 Januarie 2017 ‘n Leier wat voor die aangesig van God leef

Preek 15 Januarie 2017 Leiers met ‘n Visie:  Neh 2:5,17

27 November 2016.  Kersfees.  Waaroor en oor wie gaan dit?  1 Kor 2:2

20 November 2016  Jesus is anders.  Matt 9:9-13

6 November 2016  In die kragveld van God se liefde gebeur wonders.  Matt 14:13-21

30 Oktober 2016  Gewortel, geanker, gevoed en getuig.  Kol 2:6-15

23 Oktober 2016  Hoe werk die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou.  Streuke 30:18,19; Efes 5:21-33

16 Oktober 2016  Lede van die huisgesin van God.  Efes. 2:19

9 Oktober 2016  God is hier teenwoordig.  Hand 17:23-28

25 September 2016  God roep en gebruik ook Kinders. 1 Sam 3:10

18 September 2016  God se Gesin.  Efes 2:19

11 September 2016  Liefde is om mekaar reg te help.  Rom 15:14

4 September 2016.  Ons Doop en die Heilige Gees Joh 3:5-8; 2 Kor 1:18-22

28 Augustus 2016,  Verbintenis:  Stadig oor die klippe Jos 24:15-23; Luk 14:25-33

21 Augustus 2016  Jos 24:14-15.  Geloof is ‘n verbintenis.

14 Augustus 2016  Kies dan vandag wie julle wil dien …ek en my huis ons sal die Here dien.  Jos 24:15

31 Julie 2016  Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook.  Joh 20:19-25

17 April Matt 5:16-18  Vas as geestelike dissipline

10 April 2016:  Matt (:14-17  ‘n Nuwe Lap vir my nuwe Rok

20 Maart 2016:  Luk 19:42,44.  Jesus op pad na Jerusalem.  Volledige preek

13 Maart 2016 God gaan iets nuut doen

21 Februarie 2016  Hoe ontvanklik vir U genade en genadig soos U

14 Februarie 2016  Wie ie ek?

31 Januarie 2016  Geloof dan is … (vir wyksbyeenkoms en kleingroepe)

24 Januarie 2016  Geloofsgewoontes vorm ons vir ons roeping