27th Sep 2020

1 2 3 10 11 12

Ons Visie

In Jesus se voetspore

Ons Missie

Liefde vir God
Liefde vir Mekaar
Liefde vir Ander

Waardes

Gebed
Gemeenskap van gelowiges
Toerusting en lering
Transformasie
Uitreike