Stilte

29th Mar 2020

1 2 3

Geskiedenis

In die jaar 1849 word die eerste erwe aan die wesoewer van die Dwarsrivier in die rigting van die Skurweberg, op staatsgrond, verkoop en word die dorp Ceres gestig. Dit is meer as ‘n honderd jaar nadat die eerste plaas De Bocke Rivier (blykbaar die huidige Bokrivier) op 20 Junie 1727 aan Jacob Pienaar toegeken is. Met die stigting van die dorp was die Michellspas, wat gerieflike toegang tot die dorp verseker het en verkeer van die kolonie na die binneland vergemaklik het, reeds voltooi.

Ons Visie

In Jesus se voetspore

Ons Missie

Liefde vir God
Liefde vir Mekaar
Liefde vir Ander

Waardes

Gebed
Gemeenskap van gelowiges
Toerusting en lering
Transformasie
Uitreike