27th Jun 2020

1 2 3 21 22 23

Ons Visie

In Jesus se voetspore

Ons Missie

Liefde vir God
Liefde vir Mekaar
Liefde vir Ander

Waardes

Gebed
Gemeenskap van gelowiges
Toerusting en lering
Transformasie
Uitreike