Algemeen

Doop

Die Sakrament van die doop vind op enige Sondag plaas.  Voornemende doopouers skakel in by doopgesprekke soos met leraar gereël.  Hulle registreer een maand voor die doop by die kerkkantoor.    

Kinderbediening

Die Kinderderbediening (Graad 1-6) vind elke Sondag tydens die erediens, in die kerksaal, plaas.  Vir enige navraag oor die Kinderbediening, kan jul gerus vir Heinie Joubert by die volgende e-posadres skakel: heiniejoubert@gmail.com.  

Begrafnisse

Reël asb met die Kerkkantoor en leraar voordat u op ‘n datum en tyd besluit.  Die Kerkkantoor sal dan met die koster en orrelis verdere reëlings tref.    

Kategese vir senior leerders (JAM)

JAM (Graad 7-10 & 12) vind elke Sondag tydens die erediens, in die grondsaal, plaas.  Vir enige navraag oor JAM, kan jul gerus vir Louis Reynolds by die volgende e-posadres skakel: louis@fca1.co.za.  

Huwelike

Paartjies moet vroegtydig met die leraar reëlings tref oor ‘n beskikbare datum en huweliksvoorbereiding.    

Belydenisklas

Die Belydenisklas (Graad 11) kom elke Vrydag-middag om 15:00 by die Pastorie bymekaar.  Vir enige navrae, kan jul gerus vir ds Jandré Viljoen by die volgende e-posadres skakel: vanuitstof@gmail.com.    

Koskas

Die gemeente dra twee maal per jaar by tot die voorraad van die koskas.   Indien daar enige navraag is oor die kospakkies, kan jul gerus vir Elsa Lombaard by die volgende e-posadres skakel: elsa@telkomsa.net.

Die Vergeet-my-nietjies

‘n groep vir senior burgers wat deur vrywilligers in Ceres georganiseer word. Bejaardes word getrakteer op uitstappies en gesellige byeenkomste. Persone ouer as 60 jaar is welkom om aan te sluit teen R30 per jaar. Nuwe lede asook vrywilligers om te help met die organisering kan vir Anene Niewoudt (023-3122718) en Bertha Fourie (023-3162382) kontak.