Nuwe Lidmate

Baie welkom aan ons nuwe lidmate, Adriaan, Danie,  Heinrich, Nicholas, Robert, Rochelle, Hestia Juhani en Wynand saam met ds Frankie.

POTJIEKOS 13 OKTOBER 2018

Ons skop die laaste kwartaal af met ‘n lekker gesellige potjiekosete by Laerskool Gericke se rugbyveld.  Alle ruimtes (geografies en vrye-assosiasie) organiseer hulle eie potte.  Daar sal ook ekstra potte wees vir mense wat nie in ruimtes is nie, of ruimtes wat...

KOM BID SAAM

Elke Sondag voor die erediens bid ons saam vir die gemeente, gemeenteprosesse, erediens, ens.  Jy is welkom om in te skakel – 9:00 in die konsistorie en in die nuwe kwartaal vanaf 8:30 (wanneer erediens om 9:00 begin).

BARMHARTIGHEIDSMAAND: AUGUSTUS

Augustus is barmhartigheidsmaand in die kerk.Wanneer barmhartigheid tussen mense betoon word, het dit weinig met geld te doen.  Barmhartigheid gebeur diep uit mense se harte amper asof daar geboorte gegee word aan iets goddeliks; iets waardeur God self sigbaar raak in...

HOU CERES WARM

  Kom ons gemeente maak ‘n verskil!  Skenk enige KLERE en KOMBERSE.Gee af by die kerkkantoor Maandag tot Vrydag tussen 10:00 en 13:00.Bring Sondag saam kerk toe.

Strategiese Sessie: Uikoms

Na afloop van ‘n Gees-vervulde strategiese sessie op 18 en 19 Mei het die Here ons gelei tot ‘n gedeelde visie waarop ons as Gemeente van die N G Kerk Ceresvallei gaan fokus.  Ons vertrou dat die kragtige werking van die Heilige Gees hierdie visie aan...