Geskiedenis

Geskiedenis

In die jaar 1849 word die eerste erwe aan die wesoewer van die Dwarsrivier in die rigting van die Skurweberg, op staatsgrond, verkoop en word die dorp Ceres gestig.  Dit is meer as ‘n honderd jaar nadat die eerste plaas De Bocke Rivier (blykbaar die huidige Bokrivier) op 20 Junie 1727 aan Jacob Pienaar toegeken is.  Met die stigting van die dorp was die Michellspas, wat gerieflike toegang tot die dorp verseker het en verkeer van die kolonie na die binneland vergemaklik het, reeds voltooi. In Maart 1855 word die eerste Nederduitse Gereformeerde Gemeente in Ceres gestig en kom ‘n geloofsgemeenskap tot stand wat as ‘n eenheid vir eenhonderd en ses jaar sou bestaan.Die eerste kerk word op 5 en 6 Mei 1855 in gebruik geneem.  Die tweede kerkgebou, die statige gotiese sandsteen klipkerk, op 14 Oktober 1881 en die derde kerkgebou op 25 Oktober 1953. 

 

Die groei en ontwikkeling van die gemeenskap en lidmate lei daartoe dat die afstigting van nuwe gemeentes ter sprake kom.  Die NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet word op 5 November 1954 gestig en in 1961 volg die gemeentes Ceresvallei en Op-die-Berg.  Op 25 November 1961 word die NG Gemeente Ceresvallei met  617 belydende lidmate gestig.  Die grense van die gemeente is as volg bepaal:  Dwarsrivier, beginnende by en met insluiting van die plase Schoonvlei en Blouberg (met Bergvliet as enigste plaas aan die westekant van die rivier), tot by die brug in die dorp waar Voortrekkerstraat die rivier kruis, dan Voortrekkerstraat in ‘n oostelike rigting tot buite die dorp, dan reguit aan met die Ceres-Calvinia teerpad tot by Theronsberg, dan al met die suidwestelike grenslyne van die plase Slangfontein, De la Rey, Groenfontein en Uitkomst, tot aan Touwsriviergrens, dan al met die grenslyne

 

van die gemeentes Touwsrivier, Sutherland, Calvinia, Citrusdal, Op-die-Berg en Prince Alfred’s Hamlet tot weer by die plase Schoonvlei en Blouberg aan die Dwarsrivier.  Die hoeksteen van die Ceresvallei kerkgebou word op 22 September 1963 gelê.  Die kerk word op 22 en 23 Februarie 1964 ingewy.  ‘n Pastorie word gebou en in 1967 betrek en ‘n kerksaal word in 1975 voltooi en in gebruik geneem.

Predikante van die gemeente

 • Ds Kobus Venter:
  7 April 1962 – 29 Oktober 1966
 • Ds Wessel Oosthuizen:
  21 Januarie 1967 – 28 Maart 1971
 • Ds Christo Steenkamp:
  23 Julie 1971 – 31 Maart 1997
 • Dr Chris Jones: 
  22 Julie 1989 – Desember 2007
 • Ds Frankie Gerber: 
  1 Januarie 2008 – 30 September 2018
 • Ds Jandré Viljoen:
  1 Januarie 2019 – Huidig

Simboliek en boodskap van mosaïekpaneel bokant hoofingangvan die kerk

STER  Ek is die helder Môrester (Openb 22:16).”  STAD – “Die engel het my na ‘n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys (Openb 21:10).”  RIVIER “Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys”  (Openb 22:1).”  FONTEIN – “Maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee … sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee (Joh 4:14).”  STAANDE FIGURE   “En elkeen wat dit hoor, moet sê: ‘Kom!’ (Openb 22:17).”  ANDER FIGURE “En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!” (Openb 22:17).  Hierdie stroom vloei uit die ingang van die kerkgebou waar die water van die lewe aangebied word.  WILDSBOK  “Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God”  (Ps 42:2).”  BOOM“Ek is die Afstammeling, die Nakomeling van Dawid” (Openb 22:16).”