Lydenstyd van sewe weke strek vanjaar vanaf Sondag 11 Februarie tot die kruisiging op Goeie Vrydag 30 Maart.  In hierdie tyd is simbole in die kerk die kruis en die doringkroon.  Dit is ‘n tydperk van rou en word gekenmerk deur somber kleure. Daar is geen blomme in die kerk nie.  Ons kanselkleed simboliseer Christus wat die kruis dra – ‘n rooi kruis, simbool van Sy lewe wat vir ons elkeen gegee is om die EWIGE LEWE kan hê.