Baie welkom aan ons nuwe lidmate, Adriaan, Danie,  Heinrich, Nicholas, Robert, Rochelle, Hestia Juhani en Wynand saam 

met ds Frankie.