Na afloop van ‘n Gees-vervulde strategiese sessie op 18 en 19 Mei het die Here ons gelei tot ‘n gedeelde visie waarop ons as Gemeente van die N G Kerk Ceresvallei gaan fokus.  

Ons vertrou dat die kragtige werking van die Heilige Gees hierdie visie aan almal sal openbaar om ondersteunend voort te bou op die vernuwing/herlewing strategie waarop ons as gemeente die afgelope 3 jaar op reis is.

Lees hier verder